SERVICE HOTLINE
深圳市賽邁特懸浮冶金科技有限公司
0755-29128802 29128850
Shenzhen Summit Levitation Metallurgical S&T Ltd
​IT-TECHNOLOGY
某某科技産品
賽邁特聚集了一批高素質的管理人員、一流的産品研發精英
材料研制
賽邁特利用樣機開展了金屬材料的熔煉和鑄造技術研究,包括:稀土金屬和合金,金屬钛和钛合金,難熔金屬和合金,半導體矽、鍺和它們的合金,以及一些普通金屬和合金,其中的許多材料用常規的真空熔煉技術熔煉時幾乎無法實現。這些材料中比較重要的金屬和合金見下表:
熔點, 密度,g/cm3
Ni  1453  8.91 Ni-50Al, Ni-50Ti, Ni-20Cr, Ni-5Mn
Ti 1660 4.51 Ti-40Al, Ti-50Al, Ti-67Al, Ti-25Si, Ti-6Al-4V, Ti-6Al-ScNbMoSnZrCrY
Zr 1852 6.51 Zr-50Al, Zr-15Ce, ZrCuAlTi
Cr 1857 7.19 Cr-50Al
V 1902 6.11 V-20 Ta, V-40Ta, V-4 Cr-4Ti
Nb 2468  8.57 Nb-20Ti, Nb-21.5Ti ,Nb-50Zr
Mo 2610 10.2 Ti-5Mo, Ti-10Mo, Ti-20Mo, Ti-30Mo, Ti-40Mo
Ta 2996  16.65 Ti-10Ta, Ti-20Ta, Ti-40Ta

Ir

2443
22.4 Ir-Rh
Si  1414 2.33 Si-30Al 
Fe, Cu, Al     Fe-10 Mn, Fe-50Ge, Cu-4 Ni-4 Fe-6 Mn-14Al 
La, Ce, Sm     Tb0.3Dy0.7Fe2, SmFe2, Sm2Co17, Gd-1.5Si-23.5Ge

注:合金成分以正體數字表示原子百分比at.%,以斜體數字表示重量百分比wt.%

         6kg金屬Nb                             NbNb-20Ti                          NbNb-20Ti
           6kg金屬Nb                              NbNb-20Ti                          NbNb-20Ti
          6kgTa和Ta-5~40Ti                                    金屬Ir                                       Ni, Ni-50Ti, Ni-50Al 
       5kg, 2kg, 5kg 和10kg Ti 錠                                 Co-35Cr-14W鑄棒                               金屬釩鑄棒
<script type="text/javascript" charset="utf-8" async src="http://lxbjs.baidu.com/lxb.js?sid=6026179">